Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest B3Motors K. Borówka i Wspólnicy SP. J. Ul. Żywiecka 158 43-300 Bielsko-Biała.

2. Kontakt z administratorem - rodo@b3motors.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub

  • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  • Biuro rachunkowe

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować utrudnieniami lub opóźnieniami w realizacji zlecenia, a w szczególnych przypadkach odmową realizacji zlecenia.